top of page

Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos Oprichting

 

Wie zijn wij?

De Stichting is opgericht in 2015 met als doel om de start van het Kairos College te ondersteunen en te faciliteren. De Stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Wilt u schenken?

NL09 TRIO 0390 1015 75  tnv Stichting vrienden van Vrijeschool Onderwijs Kairos

U kunt ook contact opnemen met de penningmeester: jgvdpol@gmail.com

 

Bestuur:

Voorzitter: W.A. Renes

Secretaris: S. Holthaus

Penningmeester: J.G. van der Pol

 

Het bestuur is onbezoldigd.

 

Adres: Langbroekerdijk B 38 3947BB Langbroek

RSIN: 8557.44.649

Uit de Oprichtingsakte:

 

De stichting heeft ten doel:

a.      het organiseren van initiatieven om te komen tot een middelbare school op basis van het vrijeschoolonderwijs in Amsterdam Noord

b.      het steunen van het Kairos College, wanneer dit eenmaal is opgericht, in de breedste zin van het woord.

 

Financiële situatie

*      de inkomsten van de stichting bestaan uit schenkingen van Peten (periodieke schenkers), van sponsoren en acties.

*      de inkomsten van Peten komen voort uit overeenkomsten met de Belastingdienst, met een looptijd van vijf jaar.

Verantwoording

 

Inmiddels is de school succesvol gestart en sinds 2020 als Kairos Tiener College onder de vleugels van het Geert Groote College verder gegaan.

 

De Peten en andere schenkers worden periodiek (meerdere brieven per jaar) op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

 

Uit de laatste Petenbrief (juni 2022):

*       het gaat goed met de school. Onze drie klassen zijn goed en actief  aan het leren.

*       alle drie de klassen zijn bezig met eindpresentaties en afsluitende werkstukken.

 

Daarnaast wordt jaarlijks verantwoording afgelegd via een financieel verslag. Dit verslag is op aanvraag beschikbaar via de penningmeester Hans van der Pol (jgvdpol@gmail.com).

 

Nieuwe Peten

Wilt u ook Peet worden van de Stichting "Vrienden"? Dan bent u zeer welkom. Op verzoek sturen wij gaarne een concept Periodieke overeenkomst met de Belastingdienst. Aanvraag via de voorzitter van de Stichting, Willem A. Renes (willem1renes@gmail.com).

bottom of page