Groep 8/klas 6: Ontdek het Kairos Tiener College

 

Beste leerlingen en ouders van groep 8 en klas 6,

 

Wees welkom om kennis te komen maken met het Kairos Tiener College. We laten je graag zien wat we te bieden hebben. Je kunt op de volgende wijze kennismaken:

 

Lesjesmiddag - voor leerlingen van groep 8 en klas 6, aanmelden verplicht

Tijdens de lesjesmiddag krijg je 2 lessen zoals we die ook zouden geven als jullie bij ons op school zitten. Daarnaast is het mogelijk om al je vragen te stellen aan de leraren en enkele leerlingen die ook aanwezig zullen zijn. 

Donderdag 14 januari van 15u tot 16u, aanmelden kan niet meer, de lesjesmiddag van 14 januari zit vol.

LET OP: vanwege de lockdown komt deze te vervallen, op welke wijze deze lesjesmiddag wel door kan gaan hoort u op een later moment

 

Ouderinformatieavond - voor ouders van groep 7 en 8, klas 5 en 6, aanmelden verplicht

Tijdens de ouderinformatieavond geven we informatie over ons onderwijs en de wijze van aanmelden. Ook is er ruimte voor het stellen van alle vragen. In verband met de Corona maatregelen vindt de avond plaats via Zoom. Na aanmelding ontvangt u een week voor aanvang een link per mail. 

Donderdag 14 januari van 19u tot 20.30u, aanmelden kan via deze link.

Lesjesmiddag - voor leerlingen van groep 8 en klas 6, aanmelden verplicht

Tijdens de lesjesmiddag krijg je 2 lessen zoals we die ook zouden geven als jullie bij ons op school zitten. Daarnaast is het mogelijk om al je vragen te stellen aan de leraren en enkele leerlingen die ook aanwezig zullen zijn. 

Donderdag 4 februari van 15u tot 16u, aanmelden kan via deze link.

Ouderinformatieavond - voor ouders van groep 7 en 8, klas 5 en 6, aanmelden verplicht

Tijdens de ouderinformatieavond geven we informatie over ons onderwijs en de wijze van aanmelden. Ook is er ruimte voor het stellen van alle vragen. In verband met de Corona maatregelen vindt de avond plaats via Zoom. Na aanmelding ontvangt u een week voor aanvang een link per mail. 

Donderdag 4 februari van 19u tot 20.30u, aanmelden kan via deze link.

 

Opendag - voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8, klas 5 en 6, aanmelden verplicht per tijdslot ivm Corona maatregelen

Zaterdag 13 februari van 10u tot 14u

Tijdens de Opendag is het mogelijk om de school helemaal te leren kennen. Het is mogelijk om rondgeleid te worden, er zijn leerlingen en leraren voor het stellen van vragen en er zijn voordrachten en informatierondes voor het stellen van alle vragen. Aanmelden kan via deze link

 

Aanmelden voor klas 7 (brugklas) voor schooljaar 2021-2022

Het Kairos Tiener College doet niet mee aan de centrale loting en matching in Amsterdam, dit omdat we uitgaan van de doorlopende Vrijeschool leerlijn. 

 

Als kleine beginnende school kunnen we maar in beperkte mate leerlingen ondersteunen met een zorgvraag. 

 

Alle leerlingen met een advies voor vmbo-t, havo  of vwo kunnen zich aanmelden voor klas 7. Bij een gemengd advies is het laagste advies leidend. De maximale groepsgrootte is 25 leerlingen. 

 

We hanteren de volgende volgorde mbt toelating:

 1. Leerlingen van de Vrijeschool Kairos worden mits ze aan de advies eis voldoen automatisch toegelaten aangezien we werken vanuit een doorlopende leerlijn.

 2. Voor de beschikbare plekken na de eerste stap worden alle leerlingen van andere Vrijescholen toegelaten die voldoen mits ze aan de advies eis voldoen. Mochten er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn dan wordt er geloot, hierbij wordt gestreefd naar een evenredige verdeling met betrekking tot niveau’s als dit mogelijk is.

 3. Als er na stap 1 en 2 nog plekken beschikbaar zijn worden leerlingen van reguliere scholen toegelaten. Ook hierbij wordt als nodig geloot en indien mogelijk rekening gehouden met een evenredige verdeling over de niveau’s.

 

Hardheidsclausule 

 

Indien u van mening bent dat uw kind zonder meer toegelaten dient te worden om gegronde redenen zoals zwaarwegende persoonlijke omstandigheden op het gebied van zorg, is het mogelijk om gebruik te maken van de hardheidsclausule. Hierbij hanteren we dezelfde werkwijze als bij de centrale loting en matching. U dient hiervoor uiterlijk op 11 januari een aanvraag per mail in te dienen waarin u onderbouwt waarom uw kind toegelaten dient te worden. Deze aanvraag kunt u indienen bij Julian Nelissen, jnelissen@kairostienercollege.nl 

 

U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek op maandag 25 januari tussen 15u en 18u op het Kairos Tiener College. Bij dit gesprek zijn de zorgcoördinator van het Geert Groote College, Julian Nelissen en de beide ouders aanwezig. Op uiterlijk vrijdag 5 februari ontvang u bericht of uw kind geplaatst is op basis van de hardheidsclausule. Mocht uw kind niet geplaatst zijn op basis hiervan, dan is het alsnog mogelijk om mee te doen aan de reguliere aanmeldprocedure zoals hieronder beschreven. We laten maximaal twee leerlingen toe op basis van de hardheidsclausule. Over de beslissing kan verder niet worden gecorrespondeerd

Procedure aanmelden

 1. Het aanleveren van gegevens via de volgende link: https://forms.gle/LGEAPoNdVSbCYrqV7 Dit dient voorafgaand aan de officiële aanmelding te gebeuren. 

 2. De daadwerkelijke aanmelding, dit gebeurt door in de week van 15 tot en met 19 februari fysiek op school aan te melden op gezette tijden. Hierbij komt u samen met uw kind naar het Kairos Tiener College. 

  • Maandag 15 februari van 16u tot 17u

  • Dinsdag 16 februari van 16u tot 17u 

  • Donderdag 18 februari van 16u tot 17u

  • Vrijdag 19 februari van 16u tot 17u

   • Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken of iets mee te nemen.

 1. Vrijdag 26 februari, uiterlijke kennismaking uitslag toelating na loting procedure onder toeziend oog van een notaris. 

 2. Maandag 8 maart, start centrale loting en matching, leerlingen die zijn uitgeloot kunnen hieraan deelnemen.

 

Administratieve afhandeling

Nadat de leerlingen zijn toegelaten krijgen de betreffende basisscholen een brief waarin de werkwijze wordt aangegeven om alle informatie over te dragen via ELK aan het Geert Groote College, nevenvestiging Kairos Tiener College. 

 

Bezwaar of klacht

Mocht u een klacht willen indienen of bezwaar willen indienen over de procedure, dan is dat mogelijk via de algemene klachtenregeling welke staat vermeld op de site van het Kairos Tiener College of door contact op te nemen met Coralie Pluut, rector van het Geert Groote College of Julian Nelissen.

Voor al uw vragen kunt u zich richten tot: jnelissen@kairostienercollege.nl

Aanmelden voor zij instroom 2020-2021

Voor het huidige schooljaar zijn er geen plekken beschikbaar voor zij instroom omdat alle klassen vol zitten. U kunt uw kind op de wachtlijst plaatsten door te mailen naar: jnelissen@kairostienercollege.nl. Zodra er een mogelijke plek is voor uw kind wordt u samen uitgenodigd voor een gesprek. 

Contact

Kairos Tiener College 

 

Schoenerstraat 7, 1034XZ

 

schooltelefoon voor afmelden (alleen whatsapp of sms): 06 39 76 68 19

 

Schoolleider: Julian Nelissen 

 

jnelissen@kairostienercollege.nl06 39 76 98 05

© 2021 Kairos Tiener College

 • Black Facebook Icon

Kairos Tiener College is een nevenvestiging van het Geert Groote College Amsterdam

www.ggca.nl

Kairos Tiener College werkt intensief samen met de Vrijeschool Kairos. 

www.vrijeschoolkairos.nl

Meer weten over het Vrijeschoolonderwijs in Nederland?

www.vrijescholen.nl