top of page

Samenwerking

Stichting Kairos College, Geert Groote College Amsterdam en Vrijeschool Kairos werken intensief samen. De doorlopende leerlijn van 0 -18 jaar wordt hierdoor vormgegeven. 

Door deze samenwerking is er een kleine school ontstaan in Amsterdam Noord. Een kleine gemeenschap waarin iedereen elkaar kent. Een zachte landing in het voortgezet onderwijs.

 

Het is onze ambitie dat de leerlingen die in het schooljaar 2023-2024 bij ons starten op het Kairos College eindexamen kunnen doen. Daarvoor gaan we de komende jaren groeien naar een school met maximaal 300 leerlingen. We kunnen voor deze groep nog niet garanderen dat de leerlingen bij ons examen kunnen doen.

De leerlingen die eerder bij ons gestart zijn vervolgen hun schoolloopbaan, na de eerste drie jaar op Kairos Tienercollege in Amsterdam Noord, op het GGCA in Amsterdam Zuid. Het GGCA is ook een vrijeschool voor voortgezet onderwijs, dus werkt vanuit dezelfde pedagogisch didactische uitgangspunten. Op het GGCA worden de leerlingen begeleid naar de eindexamens op hun niveau. 

Het Kairos tienercollege is erg blij om nauw samen te werken met het GGCA, waar alle expertise en faciliteiten voorhanden zijn om de leerlingen optimaal te begeleiden in het examentraject

bottom of page