top of page

Samenwerking

Stichting Kairos College, Geert Groote College Amsterdam en Vrijeschool Kairos werken intensief samen. De doorlopende leerlijn van 0 -18 jaar wordt hierdoor vormgegeven. 

Door deze samenwerking is er een kleine school ontstaan in Amsterdam Noord. Een kleine gemeenschap waarin iedereen elkaar kent. Een zachte landing in het voortgezet onderwijs. Na drie jaar is er een plek op het Geert Groote College voor iedere leerling van Kairos Tienercollege.  De leerling stroomt dan door naar het examentraject. Wil de leerling naar een andere school, dan helpen we de leerling hierbij.

 

In schooljaar 2022-2023 heeft Kairos Tienercollege drie klassen: een zevende, achtste en negende. In alle klassen zitten 25 leerlingen.

 

Schoolloopbaan

Na de eerste drie jaar op Kairos Tienercollege in Amsterdam Noord stromen de leerlingen door naar het GGCA in Amsterdam Zuid. Het GGCA is ook een vrijeschool voor voortgezet onderwijs, dus werkt vanuit dezelfde pedagogisch didactische uitgangspunten. Op het GGCA worden de leerlingen begeleid naar de eindexamens op hun niveau. 

Het Kairos tienercollege is erg blij om nauw samen te werken met het GGCA, waar alle expertise en faciliteiten voorhanden zijn om de leerlingen optimaal te begeleiden in het examentraject

bottom of page