To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Samenwerking

Sinds 1 augustus 2020 heet Kairos College, Kairos Tienercollege. Stichting Kairos College, Geert Groote College Amsterdam en Vrijeschool Kairos werken hierin samen. De doorlopende leerlijn van 0-18 jaar komt hiermee een grote stap dichterbij!

 

Waarom zijn we zo blij met deze stap? 

 • Het is een volgende stap in het realiseren onze droom,  samen met stevige, stabiele en pedagogisch sterke vrijescholen.

 • We werken nauw samen met het GGCA en Vrijeschool Kairos, om het vrijeschoolleerplan van 0-18 jaar (weer) mooi vorm te geven.

 • De leerlingen stromen na drie jaar Kairos door naar het GGCA en om daar de examenroutes te volgen naar diploma vmbo-t, havo of vwo.

 • Een kleine school: Kairos Tienercollege groeit de komende jaren telkens met 1 klas van 25 leerlingen. In afstemming met het GGCA komt daar op termijn een tweede stroom bij.

 

Hoe ziet het er uit voor schooljaar 2020-2021?

 • In schooljaar 2020-2021 heeft Kairos Tienercollege 2 klassen: de huidige 7e klas (= leerjaar 1 VO) wordt klas 8 (=leerjaar 2 VO) en er start een nieuwe klas 7, bestaande uit 25 leerlingen.

 • De schooldag begint om 9:00, het rooster is dagelijks gelijk opgebouwd en de leerlingen zijn elke dag om dezelfde tijd uit.

 • In principe is er geen huiswerk, mits de tijd op school goed wordt gebruikt.

 • De klassen zijn heterogeen van samenstelling: leerlingen met vmbo-t, havo en vwo advies zitten bij elkaar in de klas en werken op eigen niveau.

 • Elke dag start met periode-onderwijs van de klassenleerkacht.

 • Elke dag biedt een afwisseling van belevend leren, cognitieve vakken, kunst -en ambachtsvakken en beweging.

 • Leerlingen gaan in Amsterdam Noord naar school.

 

Schoolloopbaan

Na de eerste drie jaar op Kairos Tienercollege in Amsterdam Noord stromen de leerlingen door naar het GGCA in Amsterdam Zuid. Het GGCA is ook een vrijeschool voor voortgezet onderwijs, dus werkt vanuit hetzelfde pedagogisch didactische uitgangspunten. Op het GGCA worden de leerlingen begeleid naar de eindexamens op hun niveau. 

Het Kairos College is erg blij om nauw samen te werken met het GGCA, waar alle expertises en faciliteiten voorhanden zijn om de leerlingen optimaal te begeleiden in het examentraject.

 

Idealen

We zien deze samenwerking als een belangrijke stap richting het ideaal: vrijeschoolonderwijs toegankelijk  maken èn houden voor alle geïnteresseerde leerlingen in de regio Amsterdam.

Daarnaast bereiken we zo een tweede ideaal: de doorlopende leerlijn van 0-18 jaar (weer) gestalte te geven. We streven ernaar de basisschool en het VO op elkaar aan te sluiten en soepel in elkaar over te laten gaan, o.a. door uitwisseling van vakdocenten over en weer. In schooljaar 2019-2020 is dit al ingezet.

Een derde ideaal dat hiermee samen hangt is de latere selectie op niveau. Dat kinderen al op hun twaalfde een schooltype kiezen vergoot de kansenongelijkheid in het onderwijs. Onze leerlingen blijven langer in een heterogene klas en ontwikkelen zich breed en met elkaar: de school als een mini samenleving.