top of page

Praktische  informatie

 • In de klassen zitten leerlingen van alle niveau's samen, vmbo-t, havo en vwo. 

 • Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn we een tweede heterogene brugklas gestart. 

 • We hebben de ambitie om deze twee klassen, en alle volgende klassen, op onze eigen school eindexamen te laten doen.

 • Onze lessen beginnen elke dag om 9.00u 

 • Je hebt vier dagen per week les tot 15.30u en een dag tot 12.15u 

 • In de eerste twee leerjaren heb je geen huiswerk 

 • Alle niveaus zitten in  een klas en iedereen is ergens goed in. We kunnen leerlingen aannemen met een vmbo-t, havo of vwo advies.

 • We zijn een hele kleine school, iedereen kent elkaar 

 • Je krijgt schriftelijke en mondelinge feedback, geen cijfers 

 • Tweemaal per jaar maak je je eigen portfolio en krijg je een getuigschrift van de leraren. Hierin geven alle leraren schriftelijk je ontwikkeling binnen het vak weer. 

 • We toetsen niet tot leerjaar drie; per vak krijg je wel regelmatig feedback op waar je wat te leren hebt. 

 • We zijn een tienercollege, vanaf leerjaar vier stroom je door naar het Geert Groote College of een andere school naar keuze.

 • We zijn een telefoonvrije school. Je levert je telefoon aan het begin van de dag in en als je weggaat krijg je de telefoon weer terug. 

 • In de pauzes is er genoeg tijd voor een potje voetbal, basketbal of een kaartspelletje. 

 • We geven relatief veel en graag buiten les. 

 • We streven naar een goede balans tussen hoofd, hart handen. 

 • Veel leerstof bieden we via praktische opdrachten aan. 

 • De leerlingen worden gestimuleerd om zelf tot inzicht te komen. 

 • We werken alleen bij wiskunde met een methode op niveau.

 • We hebben veel groene ruimte rond de school en werken samen met een vaste boerderij in Zunderdorp waar de leerlingen projectlessen volgen. 

 • Op het plein staat een smidse waar je vanaf klas 8 koperslaan en smeden krijgt als ambachtslessen 

 • In alle leerjaren ga je een week op kamp/schoolreis.

 • Voor de leerlingen die snakken naar ‘nog meer school’ bieden we korte projecten aan met vakken als filosofie, Spaans e.d. 

 • Elke dag beginnen we met periodeonderwijs; elke ochtend verdiep je, je met je klas een maand lang in een vak. Doordat dit dan echt als een projectperiode voelt is er ruimte om ook vanuit de andere vakken hier op aan te haken. Is de klas bezig met een periode over de Renaissance dan wordt er ook bij Atelier gewerkt met dit thema. Of leer je bij het vak biologie alles over voeding of het skelet zul je net zien dat ook de talen en de kunstvakken iets met dit thema gaat doen. 

 • Ons dag-rooster ziet er als volgt uit:

09.00u -10.30u   periodeonderwijs 

10.30u -11.00u   pauze 

11.00u -12.30u   wiskunde, Nederlands of een moderne vreemde taal 

12.30u - 13.00u   pauze 

13.00u - 14.00u   wiskunde/ taal/ wereldbeschouwing, vensteruur of muziek 

14.00u - 15.30u   project of atelier 

bottom of page