To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Kairos Tiener College speerpunten:

  • Doorlopend curriculum 4 - 18 jaar

Het Kairos Tiener College sluit aan op het onderwijs van basisschool Vrijeschool Kairos en maakt een goede aansluiting van 4 tot 16 jaar mogelijk in Amsterdam Noord. Door de samenwerking met het Geert Groote College kan deze lijn afgerond worden in Amsterdam Zuid met het eindexamen op de Vrijeschool.  We staan voor een soepele overgang van basisschool naar middelbare school.  Uiteraard kunnen leerlingen van andere basisscholen prima instromen. 

  • Leren met hart, hoofd en handen

Op het Kairos Tiener College wordt leren, maken en beleven gecombineerd, geïntegreerd en afgewisseld. Dagelijks krijg je vakoverschrijdende periodelessen, wekelijks kunst- en ambachtsvakken, spel en beweging. 

  • Heterogene klassen: Geen selectie op niveau

Op het Kairos Tiener College zit je in heterogene klassen met leerlingen van jouw leeftijd, ongeacht je cito advies. De periodelessen, beweging-, kunst- en ambachtsvakken volg je met de hele klas; voor de kernvakken leer je op je eigen niveau en tempo.

  • Samen en individueel

Je wordt op onze school gestimuleerd je te verdiepen in je eigen interesses en een eigen leerroute te volgen. Tegelijkertijd zijn we een school waar je veel leert van en met elkaar. Onze school is een leergemeenschap waar iedereen -leerlingen, leerkrachten en ouders- zijn of haar eigen waardevolle bijdrage levert.

  • Natuur en duurzaamheid 

Het Kairos Tiener College wordt de meest duurzame school van Amsterdam! We zijn ons bewust van duurzaamheidsvraagstukken en circulaire processen in denken en in doen, in lesstof en -materialen, in schoolgebouw en -plein en in interactie met onze omgeving. Elk leerjaar heeft een periode waarin duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Bij de heemkunde lessen werken we op de boerderij en in de moestuin: een basis voor verantwoording en respect voor de aarde.

  • Autonoom leraarschap

Onze leerkrachten ontwerpen zelf hun lessen en kiezen hun eigen werkvormen. Dit levert persoonlijk en geïnspireerd onderwijs op: geen les is hetzelfde. De leerkrachten werken samen in zelfsturende en zelflerende teams om elkaar te ondersteunen en om samenhang tussen de verschillende vakken te verzorgen.

  • ICT

Op het Kairos Tiener College gebruiken we technologische en digitale middelen op een effectieve en inspirerende manier. We kijken goed hoe en wanneer media en technologie worden ingezet: als lesondersteuning, in creatieve processen en als communicatiemiddel.

  • Wereldburgerschap

Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Op het Kairos College gaan we uit van radicale gelijkwaardigheid van ieder mens en van alle culturen. We onderwijzen geen religie, maar bestuderen wereldreligies en filosofieën. Menselijkheid is de verbindende factor. Persoonlijke vrijheid gaat hand in hand met sociale verantwoordelijkheid. Respect voor elkaar en de omgeving. Meer lezen over inclusiviteit op het Kairos Tiener College? 

 

For me, the different religions are beautiful flowers from the same garden, or they are branches of the same tree. 

Mahatma Gandhi