top of page

Het juiste moment grijpen
Na een lange aanloop zijn we in 2019 begonnen vanuit een ouderinitiatief. Ze grepen het moment om een bovenbouw voor onder andere de Kairos basisschool te stichten in Amsterdam Noord. We begonnen als kleine school met één klas van zestien leerlingen. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een school met klas 7 tot en met 9. 

Kleine gemeenschap

We zijn een kleine, overzichtelijke school en de leerlingen ervaren hierdoor een persoonlijke band met de leraren. De leerlingen voelen ook de knusheid van de school, en het enthousiasme van de leraren om er met elkaar een fijne leer- en leefplek van te maken. Er is veel aandacht voor de leerlingen als individu, maar ook als groep: er wordt echt gebouwd aan een veilige gemeenschap. Leerlingen voelen zich gezien, en geven aan: “Ze willen écht weten hoe het met ons gaat!”.

Ouders staan dichtbij de school en helpen regelmatig. We werken zoveel mogelijk als een platte organisatie. Hierbij hebben mandaatgroepen een belangrijke rol. Verschillende mandaatgroepen worden ook bemand door ouders. Als er een zorg leeft kunnen ouders altijd in gesprek met de mentor. Dit doen we fysiek op school, een afspraak is zo gemaakt. 

Beweeglijk onderwijs

We bieden leerlingen de kans om zich te ontwikkelen in een beweeglijke omgeving. Leraren die soms spelend, maar veelal kunstzinnig te werk gaan. De leraren geven de lessen zelf vorm, en kunnen hierdoor specifieker inspelen op de behoefte van elk individu en de klas. 

Basisvaardigheden

Alle leerlingen lezen iedere ochtend een kwartier bij aanvang van de periodeles. Tijdens de periode luisteren ze veel naar verhalen en verwerken deze in hun zelfgemaakte periodeschrift. De leerlingen schrijven veel en ontwikkelen zodoende hun fijne motoriek. Door het schrijven nemen de leerlingen de lesstof beter tot zich. We gebruiken relatief weinig digitale middelen. Grammatica en spelling zijn nooit een doel maar een instrument om je taalvaardigheden verder te ontwikkelen.. De liefde voor taal dient als uitgangspunt voor de leerlingen, om zich spelend en ontdekkend in te mogen ontwikkelen.

 

Het vak wiskunde is het enige vak waarbij we werken met een methode. Bij dit vak is het van belang om op je eigen niveau, veel opdrachten te maken om zo de lesstof te automatiseren. Daarom hebben we in iedere wiskundeles, wiskundeboeken van alle niveaus staan. De leerling kan hierdoor eenvoudig van boek wisselen.

 

Groen onderwijs

We werken aan een groen bewustzijn. Er staan en hangen veel planten in de school, en elke klas werkt jaarlijks in de tuin. Door te doen brengen we bewustzijn bij over de afdruk die we achterlaten en hoe we deze kleiner kunnen maken. Hoe we zorg kunnen dragen voor de aarde en de materialen. 

 

Ambachtelijk onderwijs

We werken graag ambachtelijk. Digitale middelen kunnen we op gepaste wijze als instrument inzetten. De leerlingen leren meerdere ambachten, met verschillende materialen zoals hout, ijzer, koper, stof en speksteen. We vinden het niet alleen belangrijk dat leerlingen leren door te doen, maar ook dat de kennismaking met natuurlijke materialen een meerwaarde biedt. Zo maken de leerlingen in de eerste schoolweken hun eigen tafel, waar ze gedurende hun hele schooltijd aan werken. 

 

Niet vastzetten maar ruimte geven

We willen leerlingen de wereld laten ontdekken door te denken, te voelen en te doen. Bij deze visie hoort ook een vrijere benadering van het cognitieve niveau van de leerling. Daarom zitten alle leerlingen met de niveaus vmbo-t tot en met vwo in dezelfde klas. Zo leren ze van elkaar en is er ruim en tijd om zich vrij te ontwikkelen. We proberen iedere les alle leerlingen uit te dagen, passend bij hun ontwikkeling. 

 

Gezond onderwijs

In klas 7 en 8 toetsen we niet en krijgen de leerlingen geen huiswerk. Hierdoor hebben de leerlingen de ruimte en tijd om te sporten, te spelen en andere hobby’s. Vanaf klas 9 werken we met leerdoelen en bijpassende toetsen. Vier toetsen per vak per jaar. Er blijft op deze wijze rust in het rooster. De leerlingen krijgen de tijd om te wennen aan de toetsen. De cijfers die dan behaald worden zijn niet leidend, ze zijn een van de vele indicaties waar we naar kijken.

bottom of page